Zuzka

Download


Algebra

 • Skriptá stránky MU (SLU)
 • Skriptá doc. Marvan - komplet (SLU)

 • 1. a 2. rozklad ukážkový priklad z cvičenia

 • Rôzne cvičenia Algebra + riešené príklady (Karl.Un. - Zemlicka)
 • vektory a matice - priklady
 • Sbírka řešených příkladů (VSB)
 • Zbierka úloh z Algebry (UniZA)
 • Sbirka úloh z LA (Mas. Uni.)

 • Zbierka úloh z výrokovej logiky (M. Šrámek, UniBA)
 • Kvantifikátory a tautológie
 • Algebraické štruktúry (TuKe)

 • DÚ - ALgebra I:

 • Zoznam dôležitých pojmov Alg. I.

 •       1. konzultácia: (12.10)
 • Vyr. logika, Tvrzení a důkazy
 • Množiny, relace, zobrazení
 •     Ďalšie príklady na dôkazy - nepovinné (J.Tesarčík)
 •          2. konzultácia(2.11):
 • Matice - el. úpravy
 • Matice - alg. vlastnosti
 • Hodnosti matic
 • Permutace
 •       3. konzultacia...
 • Determinanty
 • Sústavy rovníc
 • Polynomy
 • Algebraické štruktúry + riešené príklady

 • DÚ - ALgebra II:

 • Zoznam dôležitých pojmov Alg. II.

 •       1. séria DU (8.3)
 • Vektorové priestory: Povinné DÚ, Nepovinné DÚ
 • Vektorové podpriestory: Povinné DÚ, Nepovinné DÚ
 •       2. séria DU (5.4)
 • Lineárne zobrazenia: Povinné DÚ , Nepovinné DÚ
 • Matice lin. zobr., matice prechodu: Povinné DÚ , Nepovinné DÚ
 • vlastné vektory, vlastné hodnoty: Povinné DÚ , Nepovinné DÚ
 •       3. séria DU (3.5)
 • 1. a 2. rozklad lineárnej tranformácie:
        Povinné DÚ , Nepovinné DÚ, návod a rieš. pr.
 • Skalárny súčin, ortog. doplnok, projekcia...:
        Povinné DÚ , Nepovinné DÚ

 •   ... Ďalšie učivo do konca sem.
 • Bilineárne a kvadratické formy: Príklady na precvičenie


 • Pravdepodobnosť a štatistika

 • Klasická pravdepodbnosť - príklady
 • početnosť, testovanie hypotéz, distrib. funkcia - príklady
 • Testovanie hypotéz - riešené príklady (oprava cvič.)
 • 3. "Písomka"

 • Všeobecné:

 • Dôkaz (kart. súčin, metóda neurčitého prvku)