Zuzka

Teorie her - cvičení

Štvrtok 11:25-12:10


Podmienky zápočtu:

Počas semestra budú v rámci cvičenia zadávané úlohy.
Na zápočet je potrebné: 80% bodov z DÚ.