Zuzka

Algebra II - cvičení


Podmienky zápočtu:

Počas semestra sa v rámci cvičení budú zadávať série povinných a nepovinných domácich úloh. Počas semestra budú oznámené 3 série konzultácií. Pred dohodnutím času konkrétnej konzultácie musí študent odovzdať všetky povinné DÚ z danej časti. Každý študent musí úspešne absolvovať všetky série konzultácií, kde mu budú zadané vybrané príklady z DU + pár otázok na overenie znalostí a porozumenia danej časti učiva ( teórie).
V prípade, že aspoň jednu prezentáciu (konz.) nezvládne
(na všetky 3 je max. 5 pokusov),
má možnosť písať po zápočtovom týždni 1 opravnú písomku.
Opravnú písomku musí napísať na viac ako 60% bodov.

PS: Materiály na stiahnutie, DÚ, dôležité pojmy

Poznámka: 1. Konzultáciu je potrebné splniť do 29.3.2018 (po tomto termíne už 1. konz. nebude možné absolvovať) + kto nebude mať splnené na začiatku zápočťáku (14.5) aspoň prvé 2 konzultácie, automaticky nesplnil zápočet v 1. termíne a musí písať opravnú písomku, 3. konzultácia musí byť splnená do konca mája (května).