Zuzka

Stochastické procesy- cvičení

Utorok 18:05-18:50


Podmienky zápočtu:

Počas semestra v rámci prednášky budú zadávané úlohy
+ na cvičení bude zadaný idividuálny projekt.

Na zápočet je potrebné:
Úspešná prezentácia projektu + 70% bodov z DÚ.