Zuzka

Kontakt

Mgr. Zuzana Roth (Svrčková)  • Mail: Zuzana.Roth@math.slu.cz

  • Kancelária č. 206 MÚ

  • Konzultačné hodiny: dohodou :)
    (kontaktujte ma vopred e-mailom)

  • Môj rozvrh