Matematická analýza I – cvičení (ZS 2013/2014)

1. cvičení (+ podmínky k získání zápočtu) – (pdf)

2. cvičení – (pdf)

3. cvičení – (pdf)

4., 5. a 6. cvičení – (pdf)


Geometrie – cvičení

Geometrie lineárních útvarů – cvičení (pdf).

Geometrie nelineárních útvarů – cvičení (pdf).

Šroubovice - příklad (pdf).

Sféra - příklad (pdf).

Anuloid - příklad (pdf).


Worksheety:

hypocykloida a epicykloida hypoepi.mw

evoluta, involuta evoinvo.mw

Frenetův repér, křivost a torze v R^3 Frenetuvreper.mw

Frenetův repér, první, druhá a třetí křivost křivky v R^4 Frenetuvreper4D.mw

anuloid, sféra, polosféra, helikoid, katenoid, pseudosféra, rotační válcová plocha anuloid.mw, sfera.mw, polosfera.mw, helikoid.mw, katenoid.mw, pseudosfera.mw, valec.mw


Soustavy lineárních rovnic a jejich geometrická interpretace (pdf). Je to text napsaný pro středoškoláky (omluvte tedy, prosím, místy ne zcela rigorozní přístup), naleznete v něm ale příklady afinních podprostorů, můžete si kupř. zkoušet převádět parametrické vyjádření na obecné, atd.Matematická analýza II – cvičení

Limity funkcí (pdf).

Derivace (pdf).

Průběhy funkcí a Taylorova řada (pdf).

Určité integrály (pdf).Globální analýza II – cvičení

Integrabilní distribuce – cvičení (pdf).

Vektorová pole – obrázky (pdf).