Zuzka

Vitajte

Mgr. Zuzana Roth (Svrčková)


:-]

...Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť,
a muž, ktorý získal rozumnosť.
Veď zisk z nej je lepší ako zisk zo striebra,
a úžitok z nej je nad rýdze zlato.
Je cennejšia ako korále, nevyrovná sa jej nič z tvojich vzácností.
V jej pravici je dlhý vek, v jej ľavici bohatstvo a česť.
Jej cesty sú utešené a všetky jej chodníky sú samý blahobyt.
Je stromom života tým, ktorí ju uchopili, a blahoslavení tí, čo sa jej držia.
Hospodin múdrosťou položil základy zeme,
upevnil nebesá svojou rozumnosťou;
Jeho znalosťou sa pretrhli prahlbiny a rosu kropia oblaky...

(Príslovia 3:13-20)