Analytická geometrie

Afinní prostor
Eukleidovský prostor
Afinní zobrazení
Podobná zobrazení
Shodná zobrazení

Požadavky ke zkoušce