Poslední aktualizace: 6.9.2018 09:56:59
Úvod

Výuka 2018/2019
Zimní semestr
   A I - př.
      Přednášky
      Cvičení
      Zápočty
      Zkoušky
   MMEŘ I - př.
   VPT I - př.
Rozvrh

2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

SU v Opavě
MÚ v Opavě

Algebra I - přednáška

Úterý od 13:05 do 14:40 v R1.

Obsah:

 1. Tvrzení a důkazy
 2. Množiny, relace a zobrazení
 3. Matice. Elementární úpravy
 4. Matice. Algebraické vlastnosti
 5. Determinanty
 6. Soustavy lineárních rovnic
 7. Polynomy
 8. Pologrupy, monoidy, grupy
 9. Okruhy a pole
 10. Uspořádání a svazy
 11. Homomorfismy

Literatura:

 • M. Marvan. Algebra. Učební text, MÚ SU v Opavě, Opava.
 • J. Musilová, D. Krupka. Lineární a multilineární algebra. Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Brno, 1989.