Poslední aktualizace: 15.10.2018 22:36:39
Úvod

Výuka 2018/2019
Zimní semestr
   A I - př.
   MMEŘ I - př.
      Přednášky
      Cvičení
      Zápočty
      Zkoušky
   VPT I - př.
Rozvrh

2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

SU v Opavě
MÚ v Opavě

Matematické metody v ekonomice a řízení I - přednáška

Pondělí od 13:05 do 15:30 v R2

Obsah:

 1. Úvod do lineárního programování (LP) - formulace základních úloh, přepis do rovnicového tvaru, přípustné a optimální řešení.
 2. Simplexová metoda
 3. Dualita
 4. Parametrické lineární programování
 5. Distribuční úlohy
 6. Celočíselné programování
 7. Dynamické programování
 8. Základy teorie her

Literatura:

 • K. Hasík. Matematické metody v ekonomii. MÚ SU, Opava, 2006.
 • F. S. Hillier, G. J. Lieberman. Introduction to Operations reseach. McGraw Hill, 2010.
 • J. Jablonský. Operační výzkum - kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování. Professional Publishing, Praha, 2007.
 • B. Korda a kol. Matematické metody v ekonomii. Praha, 1967.