Seminář z aplikované matematiky I

(Zimní semestr 2009)
plakat

Čas: Úterky v 8:05-9:40
Místo:  LVT1 (Laboratoře výpočetní techniky, Na Rybníčku 1)
Přednášející: Tomáš Kopf

Oblastí aplikace v zimním semestru 2009 je
matematický pohled na vizuální svět: zpracování, generování a vnímání obrazů, rozeznávání objektů.

Datum
Téma
Věcná pointa
Matematická pointa
Úlohy
Programy
29.09.2009
Světlo, pořizování a zpracování obrazu v počítači. Světlo je viditelné elektromagnetické vlnění.
Diskretizace světelného pole
do 6.10.2009
obrazek1.mw (html)
06.10.2009
Barva: hledání laserové tečky.
Body v prostoru lze pro zpracování v obraze označovat laserový paprskem výrazné barvy a intenzity.
Hledací algoritmy, hledání maxima.
do 13.10.2009
tecka.mw (html)
prohledavani.mw (html)

13.10.2009
Tvar: detekce hran.
Hrany jsou elementárními objekty pro zpracování obrazu.
parciální derivace jako ukazatel změny
do 20.10.2009
hrany.mw (html)
20.10.2009
Pohyb
Detekce pohybu
lokalizace

pohyb.mw (html)
27.10.2009
Prostor: vidění oběma očima
binokulární vidění
grupa isometrií v Euklidovském prostoru, analytická geometrie
do 10.11.2009 vypocet.mw (html)
prostor2.mw (html)
03.11.2009
Prostor: stereoskopie
konstrukce anaglyfů
prostorová geometrie

anaglyf.mw (html)
10.11.2009
Komprese obrazů
komprese odřezáním spektra - jeden z principů užitý ve formátu JPEG
Fourierova transformace

komprese.mw (html)
komprese_zvuku.mw, (html)

24.11.2009
Vyhledávání křivek
Zpracování řízené daty vs. řízené pozorností
Hladkost křivek

krivky.mw
01.12.2009
Segmentace
Segmentace obrazu
klastry

segmentace.mw (html)
     Zkrácení výuky v zimním semestru 2009/2010   

Anotace předmětu: Předmět je zaměřen na aplikaci obecných poznatků základního studia v matematickém modelování ve zvolené oblasti aplikace. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů.
Požadavky na studenty: Vypracování všech zadaných projektů.
Přehled probírané látky: Práce dle zadaných témat.
 
Ročník: III
Rozsah: 0/2 Z
Počet kreditů: 2
Umožněno Fondem rozvoje vysokých škol  (projekt 1663/2009)