Matematická analýza III - cvičení

 

Cvičení budou probíhat každou středu v učebně R1 od 8.05 do 9.40, první cvičení se koná 26. 9. 2012, poslední 19. 12. 2012.


Požadavky k zápočtu jsou: pravidelná a aktivní účast na cvičeních s výjimkou nejvýše tří absencí. Každá další absence překračující tento limit bude sankcionována mimořádným domácím úkolem bez jehož splnění nelze zápočet získat. Aktivní účastí se přitom rozumí řešení úkolů zadaných vyučujícím v hodinách a jejich prezentace v termínu, který vyučující stanoví. V průběhu semestru se budou psát dvě zápočtové písemky. K získání zápočtu je nutné z obou písemek získat alespoň 60% bodů. Každý student si může každou písemku opravit nejvýše jednou.


Literatura ke cvičením:       


ČERNÝ, Ilja; Inteligentní kalkulus 2 (kapitoly 12, 14 - 17)

Literatura k přednáškám:   


AVERBUCH, VLadimir I.; Matematická analýza 3 - 4