• Zadání úkolů
 • Splněno
 • Zimní semestr 2016/2017

  Pátý úkol

  Na hodině jsme vypracovávali cvičení z knihy $\mathrm{\LaTeX}$ pro začátečníky, nestihli jsme však vše

  Během výuky jsme dělali cvičení ze stran 97 a 114. Kdo to nestihl na hodině, vypracujte vybraná cvičení po vzoru přiloženého vzorového dokumentu.

  K pozornosti doporučuji příkazy \setcounter (s čítačem enumi) a \arraystretch.

  Odevzdejte během výuky, nebo e-mailem .tex i .pdf.

  Úprava textu

  Přepis části projevu generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše v Červeném Hrádku dne 17. července 1989

  Upravte přepis projevu (použito kódování UTF-8) v $\mathrm{\LaTeX u}$ tak, aby splňoval pravopisné i typografické zvyklosti. Odevzdejte (mailem nebo na výuce) soubor .tex i vysázené .pdf.

  Třetí úkol

  Úkol odevzdejte e-mailem nebo ve výuce

  Vypracujte v LaTeXu postup výpočtů šestého příkladu z prvního úkolu. Odevzdejte soubor .tex i .pdf.

  Pro zajímavost

  Video, ukazující sazbu knihy „klasickým“ způsobem.

  Druhý úkol

  Úkol odevzdejte e-mailem nebo ve výuce

  Odevzdejte jak výsledné pdf soubory, tak zdrojové kódy.

  První úkol

  Úkol odevzdejte e-mailem nebo ve výuce

  1. Zjistěte, v které nejbližší knihovně si můžete půjčit Jarníkův Diferenciální počet a Honzíkovu cestu.
  2. Jaké důsledky pro vás může mít nerespektování provozního řádu LVT?
  3. V jakém kódování je přiložený textový soubor? Co je obsahem dokumentu?
  4. Kde změníte heslo a) ve školním mailu, b) ve Stagu, c) v učebně LVT?
  5. Kolik v LVT stojí vytištění stránky/listu A4?
  6. Vyjádřete své „studentské číslo“ ve dvojkové a šestnáctkové soustavě.
  7. Ve vámi vybraném textovém editoru typu WYSIWYG dokažte následující tvrzení:
   Pro libovolné dvě množiny $A, B$ jsou následující výroky ekvivalentní:
   1. $A=B$;
   2. $(A\subseteq B)\wedge (B\subseteq A)$.