[ZPĚT]

Vybrané partie z matematické analýzy - kombinované studiumVÝUKA
Výuka probíhá v dne: 10.11.2017, 9:45 - 15:00, v učebně R2


SYLABUS PŘEDMĚTU
Sylabus


ZÁPOČET
Zápočet se skládá ze dvou částí.
První část zápočtu je správný výpočet (v součtu nejméně na 70%) a včasné odevzdání zápočtových příkladů v tištěné podobě.
Zápočtové příklady se skládají ze 2 částí, každá část bude obsahovat tuto hlavičku.


Datum zadání zápočtových příkladů je 10.11.2017
Datum odevzádní zápočtových příkladů je nejpozději 8.12.2017

1. část zápočtových příkladů: Zápočtové příklady 1

2. část zápočtových příkladů: Zápočtové příklady 2Druhá část zápočtu je napsání zápočtové písemky nejméně na 50% bodů.
Všechny termíny zápočtových písemek budou vypsány ve stagu.
Pokud student nezíská zápočet, má nárok na jednu opravnou zápočtovou písemku během zkouškového období. Termín opravné písemky bude pouze jeden, bude vypsán ve stagu.

MATERIÁLY
Rovnice kuželoseček
Derivace
Algoritmy pro nalezení extrémů funkce dvou proměnnýchLITERATURA
Z. Došlá, O. Došlý. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 1994. ISBN 80-210-2052-0.
J. Kuben, Š. Mayerová, P. Račková, P. Šarmanová. Diferenciální počet funkcí více proměnných. VŠB TU-Ostrava.
Z. Došlá, R. Plch, P. Sojka. Diferenciální počet funkcí více proměnných s programem Maple. Masarykova univerzita v Brně, Brno, 1999. 424 s. ISBN 80-210-2203-5. ISBN 80-210-2052-0.
P. Kreml, J. Vlček. Matematika II. VŠB TU-Ostrava. ISBN 978-80-248-1316-5.
P. Burda, J. Doležalová. Matematika III. VŠB TU-Ostrava. ISBN 80-248-1195-2.
S. I. Grossman. Calculus. Academic Press, 1977.
J. Škrášek, Z. Tichý. Základy aplikované matematiky II. SNTL, Praha, 1986.


[ZPĚT]