shromaždiště STL modelů příručka 3D tisku

Matematický ústav v Opavě zakoupil v listopadu 2012 3D tiskárnu firmy 3DMAKER ve verzi profi. Na této tiskárně se jako materiál používá plast, a to v typech ABS a PLA. Ústavní 3D tiskárna využívá samozřejmě principů tzv. rapid prototypingu.
V horním menu je odkaz na vznikající úložiště, rozumějme tabulku STL modelů, geometricky či topologicky zajímavých, většinou vytvořených pomocí programu pro symbolické výpočty MAPLE. Leckdy nezbytné korekce exportovaných STL modelů (orientace normál, poškozené polygony, samoprůniky ap.) byly provedeny buďto nástrojem automatické opravy programů NetFabb, MeshLab, či byly řešeny na prvotní úrovni, tedy přímo dílčím zásahem do původního programu (například „reparametrizací tělesa” generovaného rovnicemi pomocí programu MAPLE).
Druhý odkaz směřuje na Příručku 3D tisku, ve které jsou popsány nejčastější problémy při převodu návrhu tělesa (ať již z některých programů specializujících se na generování a práci s geometrickými primitivy, nebo z MAPLE) až k finálnímu vytištěnému modelu.
Časosběrné video nalevo zachycuje tisk trojosého gimbalu.