Počítačová grafika II

Zaslat na            sedlarseminarky@math.slu.cz

Pro  kontrolu zaslání seminárních prací
 

8.3.
21.3.
9.4
zápočty

NĚMCOVÁ     Zuzana
8.3.16 A
19.3.16 A
8.4.16 A
Z

ŠPIČKOVÁ     Petra 3.3.16 A
21.3.16 A
21.3.16 A
Z

A - akceptuji, N - neakceptuji,
         
Z - splněny podmínky pro udělení zápočtu

Kontrolováno 11.4.2016  v 12.00

Termín pro udělení zápočtu jsou vypsány ve STAGu, nutno se přihlásit, mít splněny předepsané povinosti a  v příslušné kolonce Z!!!!!!!!!!