Praktikum z matematiky a výpočetní techniky III.


Cílem je naučit studenty opatřit si informace o neznámé problematice, zapracovat se do neznámého oboru a vyřešit v něm problém podle vlastního upřesnění a postupu.

Seminární práce -  termíny

1 Google Earth - prezentace (PowerPoint) 7.10.
2 ALICE 28.10.
3  Google SketchUp  (+foto)     nebo   CABRI   nebo   GeoGebra
18.11.
4 VLASTNÍ VOLBA NEBO CINEMA 4D nebo Blender nebo.......
10.12.

Zaslat na            sedlarseminarky@math.slu.cz

Pro kontrolu zaslání


 1. - 7.10.
2. -28.10. 3. - 18.11.
4.-VOLBA -28.10.
4. -10.12. zápočet
 BRADÍK    Jaroslav
27.9.17. A
19.10.17.A
30.10.17.A

2.11.17.A
Z
HALAPI    Andrej


HODÍK    Karel

KONEČNÝ    Stanislav 7.10.17. A 27.10.17.A
17.11.17.A

4.12.17.A
Z
ONDRUF    Tomáš 6.10.17. A 12.10.17.A
19.10.17.A

1.11.17.A Z
CYRKULIKOVÁ    Jana
7.10.17. A 28.10.17.A
18.11.17.A

10.12.17.A
Z


A - akceptuji                F - chybí foto      VF - více fotek          M - málo                  MA - málo animace
Z - splněny podmínky pro udělení zápočtu
Kontrolováno 11.12. 2017. - 11:00

Termín pro udělení zápočtu JE vypsán ve STAGu, nutno se přihlásit, mít splněny předepsané povinosti a  v příslušné kolonce Z!!!!!!!!!!
LVT1   

Poslední
termín pro udělení zápočtu bude vypsán ve STAGu, nutno se přihlásit, mít splněny předepsané povinosti a  v příslušné kolonce Z!!!!!!!!!!
R119 

Praktikum z matematiky a výpočetní techniky IV.

Cílem je práce na náročných, vícetýdenních projektech
(CINEMA 4D, ...).


Seminární práce - termíny

1 scéna, scénář 8.3.2018
2 grafický návrh scény 4.4.
3 animace 4.5.
4 ozvučení 14.5.

Pozor 
      sedlarseminarky@math.slu.cz1 2 3 4 Zápočet
CYRKULIKOVÁ    Jana 
KREJČÍKOVÁ  Kristýna

ENDEROVÁ    BarboraA - akceptuji ,    a - nutno doplnit podle mailu

Zapsáno

Termín pro udělení zápočtu BUDE vypsán ve STAGu, nutno se přihlásit, mít splněny předepsané povinosti a  osobně projekt prezentovat i se zvukem.!!!!!!!!!!
LVT1   


 
Manuály (elektronické) a videa najdete na

 http://www.digitalmedia.cz/produkty/maxon/cinema-4d/vyukove-materialy/index.aspx#manuals  ,

tištěné u mě.

Pokud by rendering trval dlouho, je možno se domluvit s laboranty a pustit počítač v učebně přes noc.