Výběr nej... fotek

Hlavně nepošlapat šaty :-)
Novomanželé přijímají gratulace.
Stále ještě s úsměvem :-)
SSSSÝÝÝÝÝÝÝRRRRR
Otec ženicha chystá léčku. Novomanželé ale byli připraveni.
Příjezd na Marianu a uvítání.
První tanec.
Ženich dohlíží na nevěstu, aby všechno snědla.
Svědek a filozofická rozprava s prasátkem.
Kohopak to asi bolelo?
Babička vysvětluje jak na to.