Zobrazit všechny záznamy Domů

IKS fond světových indexů

Informační povinnosti Port folio   IČO ISIN Datum Období Jmenovitá hodnota Prodané PL (ks) Prodané PL (Kč)  Prodané PL (přirážka) Zpětně prodané PL (ks) Zpětně prodané PL (Kč) Zpětně prodané PL (přiráľka) Saldo (ks) Saldo (Kč) Saldo (přiráľka) Počáteční stav (ks) Počáteční stav (Kč) Konečný stav (ks) Konečný stav (Kč) Průměrný stav počtu PL za 3 měsíce Aktiva

Struktura

Vlastní jmění Hodnota Burza Diskont Průměrný diskont

 

domácí:

zahraniční:

%akcií %podílových listů %dluhopisů %pokladničních poukázek %vklady u bank %nemovitosti %pohledávky %ostatní %akcií %podílových listů %dluhopisů %pokladničních poukázek %vklady u bank %nemovitosti %pohledávky %ostatní
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  30.5.2002  denní  1,000  62 902  42 345,62  1 272,44  51 005  34 336,57  0,07  11 897  8 009,05  1 272,51  391 071 871  355 090 797,97  391 083 768  355 098 807,02  3  260 758 106,59  0  0  0  0  1,28  0  1,34  0  68,17  27,93  0  0  1,28  0  0  0  252 620 073,34  0,6459  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  30.5.2002  týdenní  1,000  1 541 501  1 037 764,68  31 144,88  272 786  183 757,77  0,37  1 268 715  854 006,91  31 145,25  389 815 053  354 244 800,11  391 083 768  355 098 807,02  3  260 758 106,59  0  0  0  0  1,28  0  1,34  0  68,17  27,93  0  0  1,28  0  0  0  252 620 073,34  0,6459  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  29.5.2002  denní  1,000  492 701  330 785,61  9 930,39  5 934  3 985,87  0,07  486 767  326 799,74  9 930,46  390 585 104  354 763 998,23  391 071 871  355 090 797,97  3  264 797 547,35  0  0  0  0  1,23  0  1,32  0  68,29  27,89  0  0  1,27  0  0  0  256 719 137,67  0,6565  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  28.5.2002  denní  1,000  152 426  102 445,52  3 074,48  53 986  36 283,99  0,09  98 440  66 161,53  3 074,57  390 486 664  354 697 836,70  390 585 104  354 763 998,23  3  263 475 800,62  0  0  0  0  1,23  0  1,33  0  67,81  28,36  0  0  1,28  0  0  0  258 719 984,08  0,6624  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  27.5.2002  denní  1,000  806 169  543 742,03  16 313,47  155 343  104 747,78  0,08  650 826  438 994,25  16 313,55  389 835 838  354 258 842,45  390 486 664  354 697 836,70  3  263 663 218,04  0  0  0  0  1,13  0  0,16  0  70,09  27,34  0  0  1,29  0  0  0  262 884 130,19  0,6732  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  24.5.2002  denní  1,000  27 303  18 445,90  554,10  6 518  4 403,56  0,06  20 785  14 042,34  554,16  389 815 053  354 244 800,11  389 835 838  354 258 842,45  3  263 018 008,07  0  0  0  0  1,13  0  0,98  0  70,00  27,42  0  0  0,47  0  0  0  261 835 267,96  0,6717  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  23.5.2002  denní  1,000  22 311  15 047,57  452,43  293 121  198 765,35  0,05  -270 810  -183 717,78  452,48  390 085 863  354 428 517,89  389 815 053  354 244 800,11  3  264 312 758,38  0  0  0  0  0,94  0  0,96  0  70,00  27,02  0  0  1,08  0  0  0  262 004 902,40  0,6721  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  23.5.2002  týdenní  1,000  812 604  553 820,88  16 626,12  596 154  405 655,28  0,18  216 450  148 165,60  16 626,30  389 598 603  354 096 634,51  389 815 053  354 244 800,11  3  264 312 758,38  0  0  0  0  0,94  0  0,96  0  70,00  27,02  0  0  1,08  0  0  0  262 004 902,40  0,6721  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  22.5.2002  denní  1,000  205 553  140 289,93  4 210,07  253 102  172 742,12  0,02  -47 549  -32 452,19  4 210,09  390 133 412  354 460 970,08  390 085 863  354 428 517,89  3  265 337 291,80  0  0  0  0  1,00  0  0,96  0  69,82  27,14  0  0  1,09  0  0  0  263 044 288,56  0,6743  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  21.5.2002  denní  1,000  377 280  256 739,05  7 707,95  0  0,00  0,00  377 280  256 739,05  7 707,95  389 756 132  354 204 231,03  390 133 412  354 460 970,08  3  265 968 496,03  0  0  0  0  1,06  0  0,96  0  69,64  27,26  0  0  1,08  0  0  0  263 557 137,37  0,6756  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  20.5.2002  denní  1,000  181 184  123 784,91  3 715,09  0  0,00  0,00  181 184  123 784,91  3 715,09  389 574 948  354 080 446,12  389 756 132  354 204 231,03  3  265 161 472,37  0  0  0  0  1,01  0  0,55  0  70,41  27,35  0  0  0,67  0  0  0  264 287 296,26  0,6781  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  17.5.2002  denní  1,000  26 276  17 959,42  540,58  49 931  34 147,81  0,11  -23 655  -16 188,39  540,69  389 598 603  354 096 634,51  389 574 948  354 080 446,12  3  266 600 804,38  0  0  0  0  0,90  0  0,55  0  70,67  27,21  0  0  0,67  0  0  0  265 899 416,61  0,6825  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  16.5.2002  denní  1,000  745 815  499 024,81  14 975,19  116 682  78 071,93  0,13  629 133  420 952,88  14 975,32  388 969 470  353 675 681,63  389 598 603  354 096 634,51  3  265 686 121,04  0  0  0  0  0,86  0  3,27  0  70,68  27,21  0  0  -2,02  0  0  0  265 127 841,16  0,6805  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  16.5.2002  týdenní  1,000  3 784 149  2 512 248,69  75 388,27  189 975  126 884,95  0,25  3 594 174  2 385 363,74  75 388,52  386 004 429  351 711 270,77  389 598 603  354 096 634,51  3  265 686 121,04  0  0  0  0  0,86  0  3,27  0  70,68  27,21  0  0  -2,02  0  0  0  265 127 841,16  0,6805  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  15.5.2002  denní  1,000  1 049 437  692 418,53  20 777,43  0  0,00  0,00  1 049 437  692 418,53  20 777,43  387 920 033  352 983 263,10  388 969 470  353 675 681,63  3  277 453 160,96  0  0  0  0  0,85  0  4,99  0  67,97  26,17  0  0  0,02  0  0  0  265 738 860,59  0,6832  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  14.5.2002  denní  1,000  401 871  268 007,77  8 042,43  0  0,00  0,00  401 871  268 007,77  8 042,43  387 518 162  352 715 255,33  387 920 033  352 983 263,10  3  285 132 482,37  0  0  0  0  0,62  0  6,34  0  66,83  25,23  0  0  0,98  0  0  0  265 311 185,44  0,6839  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  13.5.2002  denní  1,000  360 204  240 616,28  7 221,32  58 768  39 257,02  0,02  301 436  201 359,26  7 221,34  387 216 726  352 513 896,07  387 518 162  352 715 255,33  3  278 633 610,79  0  0  0  0  -0,52  0  8,36  0,00  66,58  25,55  0  0  0,03  0  0  0  259 272 721,02  0,6691  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  10.5.2002  denní  1,000  1 226 822  812 181,30  24 371,90  14 525  9 556,00  0,10  1 212 297  802 625,30  24 372,00  386 004 429  351 711 270,77  387 216 726  352 513 896,07  3  261 182 630,66  0  0  0  0  -0,59  0  6,16  0  67,10  27,30  0  0  0,03  0  0  0  255 489 573,33  0,6598  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  9.5.2002  denní  1,000  337 749  226 205,48  6 794,52  113 172  75 542,31  0,01  224 577  150 663,17  6 794,53  385 779 852  351 560 607,60  386 004 429  351 711 270,77  3  276 129 689,00  0  0  0  0  3,18  0  2,53  0  68,47  25,62  0  0  0,20  0  0  0  257 413 383,91  0,6669  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  9.5.2002  týdenní  1,000  596 637  401 315,21  12 054,79  218 590  146 836,50  0,10  378 047  254 478,71  12 054,89  385 626 382  351 456 792,06  386 004 429  351 711 270,77  3  276 129 689,00  0  0  0  0  3,18  0  2,53  0  68,47  25,62  0  0  0,20  0  0  0  257 413 383,91  0,6669  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  8.5.2002  denní  1,000  0  0,00  0,00  0  0,00  0,00  0  0,00  0,00  385 779 852  351 560 607,60  385 779 852  351 560 607,60  3  276 978 415,10  0  0  0  0  3,49  0  2,52  0  68,67  25,29  0  0  0,03  0  0  0  257 701 707,07  0,6680  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  6.5.2002  denní  1,000  100 924  68 396,19  2 053,81  0  0,00  0,00  100 924  68 396,19  2 053,81  385 759 197  351 546 497,32  385 860 121  351 614 893,51  3  254 718 275,21  0  0  0  0  3,73  0  0,17  0  67,93  28,14  0  0  0,04  0  0  0  253 847 539,21  0,6579  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  3.5.2002  denní  1,000  132 815  89 705,26  2 694,74  0  0,00  0,00  132 815  89 705,26  2 694,74  385 626 382  351 456 792,06  385 759 197  351 546 497,32  3  258 339 151,56  0  0  0  0  3,65  0  0,17  0  68,15  27,99  0  0  0,04  0  0  0  257 498 571,63  0,6675  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  2.5.2002  denní  1,000  2 392 883  1 608 735,23  48 264,97  219 499  147 569,19  0,19  2 173 384  1 461 166,04  48 265,16  383 452 998  349 995 626,02  385 626 382  351 456 792,06  3  263 931 587,72  0  0  0  0  3,81  0  0,16  0  67,89  27,51  0  0  0,64  0  0  0  260 815 937,90  0,6763  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  2.5.2002  týdenní  1,000  2 936 572  1 982 769,66  59 495,19  633 525  431 393,91  0,41  2 303 047  1 551 375,75  59 495,60  383 323 335  349 905 416,31  385 626 382  351 456 792,06  3  263 931 587,72  0  0  0  0  3,81  0  0,16  0  67,89  27,51  0  0  0,64  0  0  0  260 815 937,90  0,6763  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  30.4.2002  denní  1,000  146 871  100 136,64  3 008,76  159 730  108 903,92  0,12  -12 859  -8 767,28  3 008,88  383 465 857  350 004 393,30  383 452 998  349 995 626,02  2  269 022 188,34  0  0  0  0  3,76  0  0,18  0  67,00  26,76  0  0  2,30  0  0  0  259 852 934,26  0,6777  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  30.4.2002  měsíční  1,000  9 430 384  6 609 880,86  198 371,89  3 710 940  2 650 959,58  1,38  5 719 444  3 958 921,28  198 373,27  377 733 554  346 036 704,74  383 452 998  349 995 626,02  2  269 022 188,34  0  0  0  0  3,76  0  0,18  0  67,00  26,76  0  0  2,30  0  0  0  259 852 934,26  0,6777  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  30.4.2002  čtvrtletní  1,000  27 053 337  19 381 057,78  581 655,01  8 112 611  5 840 025,64  3,34  18 940 726  13 541 032,14  581 658,35  364 512 272  336 454 593,88  383 452 998  349 995 626,02  2  269 022 188,34  0  0  0  0  3,76  0  0,18  0  67,00  26,76  0  0  2,30  0  0  0  259 852 934,26  0,6777  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  29.4.2002  denní  1,000  199 636  136 890,40  4 109,60  113 263  77 664,44  0,04  86 373  59 225,96  4 109,64  383 379 484  349 945 167,34  383 465 857  350 004 393,30  3  263 264 263,92  0  0  0  0  3,25  0  2,79  0,00  66,49  27,44  0  0  0,03  0  0  0  257 125 880,70  0,6705  0   0  0
 IKS fond světových indexů

 Portfolio

 

 90034995  IKS000000009  26.4.2002  denní  1,000  197 182  137 007,39  4 111,86  141 033  97 256,36  0,06  56 149  39 751,03  4 111,92  383 323 335  349 905 416,31  383 379 484  349 945 167,34  3  259 343 920,87  0  0  0  0  3,36  0  2,83  0,00  65,82  28,03  0  0  -0,04  0  0  0  257 752 062,27  0,6723  0   0  0