Matematická analýza I. - cvičení

Požadavky k udělení zápočtu:

  1. -Aktivní účast na cvičeních

  2. -60% z celkového možného počtu bodů získaných z písemek, které se budou psát v průběhu semestru (každou druhou hodinu se píše malá písemka (max. 10 bodů))

  3. -Pokud student chyběl v hodině, kdy se psala písemka, získává z písemky 0 bodů.

  4. -Ti studenti, kteří na konci semestru nemají požadovaných 60% z celkového možného počtu bodů, si v zápočtovém týdnu (příp. v prvním týdnu zkouškového období) napíší opravnou písemku, která bude obsahovat látku probranou během celého semestru. K získání zápočtu je pak potřeba ji napsat na 70%!!!

  5. -Pokud se studentovi podaří získat z písemek během semestru 90% z celkového možného počtu bodů, nemusí psát zkouškovou písemku z předmětu Matematická analýza I. (bude automaticky za tuto písemku ohodnocen známkou “C”).

Domácí úkoly:

reálná čísla, matematická indukce (př. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11)

Termíny opravných písemek:

Úterý 4. 2. 2014, 10:30, místnost 203

Ti studenti, kteří získali během semestru alespoň 30 (tj. 50%) bodů:

Mají možnost  místo opravné zápočtové písemky přijít na konzultace, kde budou velmi stručně přezkoušeni ze základních definic a vět, případně vyřeší zadaný (jednoduchý) příklad (termíny po individuální domluvě)

Prosím, aby mne zájemci o opravnou písemku informovali o tom,  zda přijdou!!!