Vybrané partie z matematické analýzy II. - cvičení

Požadavky k udělení zápočtu:

  1. -Aktivní účast na cvičeních

  2. -60% z celkového možného počtu bodů získaných z písemek, které se budou psát v průběhu semestru (každou druhou hodinu se píše malá písemka (max. 10 bodů))

  3. -Pokud student chyběl v hodině, kdy se psala písemka, získává z písemky 0 bodů.

  4. -V průběhu semestru je možné také získat bonusové body za vyřešení obtížnější domácí úlohy (max. 2 body)

  5. -Ti studenti, kteří na konci semestru nemají požadovaných 60% z celkového možného počtu bodů, si v zápočtovém týdnu (příp. v prvním týdnu zkouškového období) napíší opravnou písemku, která bude obsahovat látku probranou během celého semestru. K získání zápočtu je pak potřeba ji napsat na 70%!!!

Přesun výuky: ÚT 3. - 4. hodina, učebna O

Domácí úkoly:

Křivkový integrál (1. i 2. druhu!!!!)