Vybrané partie z matematické analýzy I. - cvičení

Požadavky k udělení zápočtu:

  1. -Aktivní účast na cvičeních

  2. -60% z celkového možného počtu bodů získaných z písemek, které se budou psát v průběhu semestru (každou druhou hodinu se píše malá písemka (max. 10 bodů))

  3. -Pokud student chyběl v hodině, kdy se psala písemka, získává z písemky 0 bodů.

  4. -V průběhu semestru je možné také získat bonusové body za vyřešení obtížnější domácí úlohy (max. 2 body)

  5. -Ti studenti, kteří na konci semestru nemají požadovaných 60% z celkového možného počtu bodů, si v zápočtovém týdnu (příp. v prvním týdnu zkouškového období) napíší opravnou písemku, která bude obsahovat látku probranou během celého semestru. K získání zápočtu je pak potřeba ji napsat na 70%!!!


Domácí úkoly:

diferenciál k procvičení (zatím řešte části A a B, zkuste popřemýšlet nad částí C)

             pozn. diferenciál v obecném bodě se počítá naprosto stejně jako v konkrétním    

                       bodě, jen se parciální derivace nevyčíslují v konkrétním bodě a místo h,k

                       se obvykle píše dx a dy

ÚT 17. 12. 2013 v 8:05 v učebně R2 opravná písemka z učiva celého semestru