Funkcionální analýza (a optimalizace) I - cvičení

 

Cvičení budou probíhat každé pondělí v učebně R2 od 8.05 do 9.40, první cvičení se koná 24. 9. 2012, poslední 17. 12. 2012.


Požadavky k zápočtu jsou: pravidelná a aktivní účast na cvičeních s výjimkou nejvýše čtyř absencí. Každá další absence překračující tento limit bude sankcionována mimořádným domácím úkolem bez jehož splnění nelze zápočet získat. Aktivní účastí se přitom rozumí řešení úkolů zadaných vyučujícím v hodinách a jejich prezentace v termínu, který vyučující stanoví.


Literatura k přednáškám:        AVERBUCH, Vladimir; Functional Analysis