Hynek Baran: Symbolické výpočty v Maple

Podpořeno projektem ISIP 2015.

Maple worksheety ke stažení