"; ?> Náměty svatebních darů 'n') { if ($radek['kdo_session'] == session_id()) { echo ""; } else { echo " Někdo byl rychlejší a už to zarezervoval před tebou!!! Vyber něco jiného nebo přijď jen tak...\n

\n"; echo ""; echo "on: ".$radek['kdo_session'].", ".$radek['kdo1'].", ".$radek['kdo2'].", ".$radek['kdo3'].", ".$radek['datum']."\n

\n"; echo "ty: ".session_id().", ".$rip.", ".$addr.", ".getenv("REMOTE_ADDR").", ".date("m.d.y H:i:s ")."\n

\n"; echo ""; echo ""; } mysql_query("ROLLBACK"); } else { mysql_query("UPDATE dary SET stav='r', kdo_session='".session_id()."', kdo1='".$rip."', kdo2='".$addr."', kdo3='".getenv("REMOTE_ADDR")."', datum='".date("m.d.y H:i:s ")."'WHERE id='".$_POST['co']."'") or die("Update Error: ".mysql_error()); mysql_query("COMMIT"); } } mysql_free_result($result); endif; $seznam = mysql_query("SELECT * FROM dary"); ?>

 
KOLAUDACE
 
 
\n\n"; echo "\n"; echo "\n\n"; echo "\n"; else: if ($dar['stav'] == "nelze"): echo "\t\n"; else: echo "\t\n"; endif; endif; echo "\n"; } ?>
"; if ($dar['odkaz']==""): if ($dar['obrazek']==""): echo "\n"; else: echo "\t\n"; endif; else: echo "\t\n"; if ($dar['obrazek']==""): echo "\tPodrobnosti\n"; else: echo "\t\n"; endif; echo "\t\n"; endif; echo "\n"; if ($dar['stav'] == "n" or $dar['stav'] == "nelze"): echo $dar['dar']; else: echo "".$dar['dar'].""; endif; echo "\n"; if ($dar['stav'] == "n"): echo "\t
\n"; echo "
Rezervováno
Zde na četná Vaše přání najdete několik námětů na svatebně-kolaudační dary, které nejsou v žádném případě podmínkou. Budeme velice rádi, když se kolaudace našeho manželství a nového bytu prostě zúčastníte.
Čekáme vás v sobotu 5. 12. od 15:00 na Kylešovské ulici č. 47. Papuče a krýgl s sebou!
 
CNW:Counter